Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Селекциони тестови

Би било корисно за сите заинтересирани за натпреварите по хемија, проблемите од сите досегашни селекциони натпревари за учество на IChO, како и регионални и државни натпревари да бидат постирани на сајтот или пак во некоја достапна веб архива. За мнгоу заинтересирани ученици истите се навистина корисни. Cheers!

Sign In or Register to comment.