Семинари

IV Семинар за наставници по хемија од средните училишта
Институт за хемија, ПМФ, Скопје, 25 март, 2017

I Семинар за наставници по хемија од основните училишта
Институт за хемија, ПМФ, Скопје, 26 ноември, 2016

III Семинар за наставници по хемија од средните училишта
Институт за хемија, ПМФ, Скопје, 26 март, 2016

 


Вести