14-ти СТУДЕНТСКИ КОНГРЕС НА СХТМ

 

Прва најава, 1.3.2021

Драги студенти,

Задоволство ни е да ви го најавиме 14-ти Студентски конгрес на СХТМ (со меѓународно учество), кој ќе се одржи во Скопје, Република  Северна или Р.С.Македонија на Технолошко-металуршкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје, во периодот од 30ти септември до 2ри  октомври 2021 согласно препораките за Covid-19. Ко-организацијата на конгресот е поддржана од проектот: RIS ALiCE: Аl-богати индустриски остатоци за добивање на минерални врзива во ИЈИЕ регионот, од програмата на Европскиот Институт за Иновации и Технологии (Суровини)–EIT (Raw Materials).

Целта на конгресот е да се претстават резултатите од дипломски, постдипломски и докторски истражувања преку усни презентации. Може да се пријават теми од сите области на чистата и применетата хемија како и хемиското инженерство.

Пример за апстракт може да најдете ТУКА.

Веб страната (www.tmf.ukim.edu.mk; www.sctm.mk) ќе биде ажурирана со нови информации, Ве молиме да ја следите. Ве очекуваме со вашите презентации да го збогатите овој конгрес и да се запознаете со истражувањата на младите од регионот.

Организатори:
вонр. проф. Елена Величкова Никова, научен одбор, velickova@tmf.ukim.edu.mk
доц. Војо Јованов, организациски одбор, vojo@tmf.ukim.edu.mk
асс. Пеце Шеровски, sherovski.p@hotmail.com
асс. Леон Стојанов, leon_stojanov@yahoo.com

14-ти Студентски конгрес на СХТМ

30 септември до 2 октомври, 2021, Скопје

Вести