Сојузот е формиран во 1956 година како асоцијација на научниците и истражувачите кои се активни во хемијата, применетата хемија и технологијата. Тој е дел на Инженерската институција на Македонија (ИМИ) и е членка на Европската асоцијација на хемиски и молекуларни науки (EuCheMS).

Во рамките на Сојузот има: секција за терминологија и номенклатура, кристалографија, полимери и образование.

Финансиските средства на Сојузот се донации од Министерството за наука и образование на Македонија односно некои факултети и универзитети во Македонија, како и донации од стопанството.Вести

Термини за натпревари по хемија

  • 16 март 2019 година – општински натпревари
  • 6 април 2019 година – регионални натпревари
  • 17 мај 2019 година – државен натпревар за основни училишта
  • 18 мај 2019 година – државен натпревар за средни училишта

25ти Конгрес на СХТМ

19-22 септември, 2018, Охрид

Вести