МАКЕДОНСКА ЈУНИОРСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 2017

 

РЕЗУЛТАТИ ОД СЕЛЕКЦИОНИОТ НАТПРЕВАР ЗА
INTERNATIONAL JUNIOR SCIENCE OLYMPIAD 2017

Друштвото на физичарите на Република Македонија (ДФРМ), Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (СХТМ) и Македонското биолошко друштво (МБД) Ве известуваат дека согласно резултатите од Првата Македонска олимпијада по природни науки, која се одржа на 25.8.2017 на Природно-математичкиот факултет во Скопје, учениците-натпреварувачи кои ќе ја претставуваат Република Македонија на 14 Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки (International Junior Science Olympiad 2017) што ќе се одржи во Арнхем и Најмеген (Холандија), од 3 до 12 декември 2017 година се:

  1. Мила Ивановска, ученичка во прва година во СОУ Гим. „Ј. Б. Тито“ - Битола

  2. Јован Петров, ученик во деветто одд. во ООУ „Крсте Мисирков“ - Гевгелија

  3. Константин Трипуновски, ученик во прва година во СУГС Гим.  „Р. Ј. Корчагин - Скопје

  4. Христина Митреска, ученичка во прва година во ПСУ „Јахја Кемал“ - Струга

  5. Јована Стојческа, ученичка во прва година во СОУ „Ѓорче Петров“ - Прилеп

  6. Леонид Сајков, ученик во прва година во СОУ Гим. „Ј. Б. Тито“ - Битола

Скопје, 1.9.2017

Проф. д-р Зоран Здравковски, Претседател на СХТМ

Доц. д-р Боце Митревски, Претседател на ДФРМ

Проф. д-р Сузана Д. Ќовкаровска, Претседател на МБД

 

 

Соопштение
30.06.2017

Друштвото на физичарите на Република Македонија, Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија и Македонското биолошко друштво ќе одржат селекционен натпревар за одредување на ученици од основните училишта кои ќе ја преставуваат Република Македонија на Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки која ќе се одржи од 3 до 12 декември 2017 година во Архем и Нијмеген, Холандија. На Олимпијадата пријавено е дека ќе земат учество два тима од по три ученика од Република Македонија. Официјалната страна на Меѓународната олимпијада може да се види на следниов линк: http://ijso2017.nl

Сите информации за Македонската јуниорска олимпијада по природни науки се дадени ТУКА.

25ти Конгрес на СХТМ

19-22 септември, 2018, Охрид

Вести