Соопштение
28.06.2019

На 28.06.2019 година во просториите на Природно - математичкиот факултет во Скопје, во организација на Друштвото на физичарите на Република Македонија, Сојузот на хемичари и технолози на Македонија и Македонското биолошко друштво беше организиран Првиот селекционен натпревар по природни науки. На натпреварот учествуваа 38 ученици од кои 14 ученици се покануваат на Вториот селекционен натпревар кој ќе се одржи на 23.08.2019 година и на кој ќе се одбере тимот ученици кои ќе ја преставуваат нашата држава на 16. Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки која ќе се одржи од 3 до 12 декември 2019 година во Доха, Катар.

Преземи ги резултатите
Преземи список на литература за подготовка за Вториот селекционен натпревар

Соопштение
27.05.2019

16 Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки (IJSO 2019)

Почитувани ученици,

Меѓународната олимпијада за природни науки 2019 година ќе се одржи во Доха, Катар од 3 до 12 декември 2019 година. 
Информации за процедурата за избор на македонската екипа се дадени во овој документ.

Подготвувајте се!

Срдечен поздрав,
Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија,
Секција за хемиско образование

 

 

13ти Студентски конгрес на СХТМ

19-21 септември, 2019, Скопје

Вести