Соопштение
27.05.2019

16 Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки (IJSO 2019)

Почитувани ученици,

Меѓународната олимпијада за природни науки 2019 година ќе се одржи во Доха, Катар од 3 до 12 декември 2019 година. 
Информации за процедурата за избор на македонската екипа се дадени во овој документ.

Подготвувајте се!

Срдечен поздрав,
Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија,
Секција за хемиско образование

 

 

13ти Студентски конгрес на СХТМ

19-21 септември, 2019, Скопје

Вести