Натпревари по хемија

Сојузот на хемичарите и технолозите од Македонија во соработка со професорите од Институтот за хемија секоја година организира натпревари по хемија за ученици од основните и средните училишта.

Натпреварите се организираат во три круга: општински, регионален и државен натпревар. Учениците кои ќе се квалификуваат на некое од првите три места добиваат пофалници, како и соодветни награди.

13ти Студентски конгрес на СХТМ

19-21 септември, 2019, Скопје

Вести