УЧЕСТВО НА МАКЕДОНИЈА НА ЈУБИЛЕЈНАТА
50th International Chemistry Olympiad https://50icho.eu/
Братислава/Прага 19-29 јули 2018

Подготовките за „Интернационалната олимпијада по хемија (International Chemistry Olympiad IChO) 2018“ започнаа уште во ноември 2017 година. Членовите од СХТМ од Институтот за хемија посветено работат со селектираните ученици, ученици кои на циклусот натпревари во 2017 година покажаа најдобри резултати. 30 од нив, по двомесечните подготовки, беа тестирани и 11 се квалификуваа за понатамошните активности кои вклучуваат и решавање експериментални проблеми. Ова се учениците од селектираната група за подготвки:

Име и презиме

Училиште

Град

1

Антонио Андоновски

Раде Јовчевски-Корчагин

Скопје

2

Стефан Стојковиќ

Раде Јовчевски-Корчагин

Скопје

3

Алма Усеин

Јане Сандански

Струмица

4

Магдалена Златанова

Јахја Кемал

Струмица

5

Стефан Дамчевски

Јахја Кемал

Струга

6

Руфија Идризовска

Јахја Кемал

Гостивар

7

Сања Василева

Јане Сандански

Струмица

8

Давид Христов

Орце Николов

Скопје

9

Клементина Бусева

Јане Сандански

Струмица

10

Мартин Николов

Кочо Рацин

Св. Николе

11

Емил Николов

Орце Николов

Скопје

Оваа година јубилејната (50-та по ред) „Интернационална олимпијада за хемија“ ќе се одржи во две држави Чешка и Словачка, во чест на тоа што првата Интернационална олимпијада била одржана во тогашна Чехословачка. Меѓу другото (подготовка, организација и спроведување на натпреварите на сите нивоа),  активностите на СХТМ вклучуваат и обезбедување финансиски средства за македонскиот олимписки тим, што е најнепријатниот и најмакотрпниот дел за СХТМ.

Според правилата на IChO, организаторот обезбедува сè што е потребно за време на натпреварот за тимот составен од 4 ученици и 2 водичи-ментори, a обврска на учесниците е да уплатат котизација за учество и да допатуваат до местото на одржување. Република Македонија, до сега пет пати учествувала на IChO, а СХТМ по четврти пат е организатор и предводник на македонскиот олимписки тим.

Знаејќи дека:
- СХТМ е непрофитна организација и подготовките за IChO ги реализира со доброволен ангажман на кадарот од Институтот за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје
- Ентузијазмот и желбата на нашите млади вљубеници во хемијата да се натпреваруваат со врсниците од светот се големи
а, за да не ја изгубиме мотивираноста на учениците, нивниот интерес кон хемијата и желбата за натпревар на светската сцена,

Ве молиме за поддршка на учеството на нашата екипа на IChO 2018.
Средствата се потребни за патни трошоци и котизација за натпреварот. Доколку постои интерес од Ваша страна да нѝ излезете пресрет, ние сме подготвени да Ви ги доставиме сите потребни документи и да воспоставиме меѓусебна соработка. Поддршката многу нѝ значи!

Контакт:
Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија
Институт за хемија, Архимедова 5, 1000 Скопје
тел: 070 225-394, 02 324-9926
http://www.sctm.mkzoran@ukim.edu.mk

СХТМ Скопје,
жиро с-ка: 300000001352895 Комерцијална банка,
даночен број: 4030954350704,
цел на дознака: активности на СХТМ 2018

25ти Конгрес на СХТМ

19-22 септември, 2018, Охрид

Вести