Соопштение
24.10.2020

Подготовки за олимпијади по хемија (International Chemistry Olympiad – IChO, International Mendeleev Olympiad – IMO) 

Драги натпреварувачи,

Како резултат на тоа што оваа година не се одржаа регионалните и државните натпревари по хемија, ДКНХ донесе одлука, изборот на кандидати за подготовки да го направи врз основа на резултатите од општинските наптревари. 
Според тоа, сите ученици кои освоиле прва и втора награда на општинскиот натпревар по хемија за средно од сите три категории (I, II и III), како и учениците кои биле дел од минатогодишната поширока селекција (со тоа што беа ослободени од општинските натперевари) се поканети да учествуваат на новиот циклус подготовки.
Затоа, се замолуваат сите заинтересирани кандидати, кои ги исполнуваат условите и сакаат да бидат дел од овие подготовки да го потврдат своето учество на координаторот Миха Буклески (mihabukleski@pmf.ukim.mk) до 15-ти ноември 2020 год.
Подготовките на почетокот ќе се организираат online, а првата селекција ќе се изврши со физичко присуство во февруари (доколку моментната состојба го дозволува тоа). На оваа селекција ќе бидат избрани 10 кандидати со кои ќе продолжат поинтензивни подготовки со физичко присуство.

Државна комисија за натпревари по хемија,
Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија
e-пошта: natprevar.hemija@gmail.com 
http://www.sctm.mk 

26ти Kонгрес на СХТМ

16-19 септември, 2020, Oхрид

Вести