Соопштение
31.1.2022

Одржан квалификациониот натпревар 2022

На 20 јануари со почеток од 10:00 h беше одржан квалификациониот натпревар, првиот од двата натпревари со кој се избира тимот од четворица што ќе ја претставува Македонија на меѓународните олимпијади и тоа Меѓународната Олимпијада Менделеев - IMO и Меѓународната Олимпијада по хемија - IChO. Квалификациониот натпревар го задржа форматот каков што беше низ годините, независно од актуелната состојба со пандемијата. Единствената промена која беше воведена е тоа што овој пат, не беа организирани подготовки од страна на СХТМ. Како и до сега, натпреварот траеше 5 часа, а натпреварувачите имаа задача да решат 7 комплексни теоретски проблеми од областа на аналитичката, физичката и органската хемија.
По завршување на натпреварот, комисијата ги прегледа тестовите и по разгледување на приговорите ја објави конечната ранг листа на учениците кои ќе имаат можност да учествуваат на селекциониот натпревар, предвиден да се реализира кон крајот на месец март. Според правилникот за организирање на квалификационите и селекционите натпревари од СХТМ, комисијата констатира дека 11 ученика ги исполнија условите да се пласираат за учество на селекциониот натпревар:

 

Име и презиме

Училиште

Поени

1

Јан Стојановски

ПСУ „Јахја Кемал“, Карпош

84,10

2

Дарко Стојчев

СУГС „Јосип Броз-Тито“, Скопје

82,50

3

Ања Спасовска

СОУ „Гоце Делчев“, Куманово

77,20

4

Амин Идризовски

ПСУ „Јахја Кемал“, Тетово

67,30

5

Емилија Николовска

Математичко-информатичка гим.

55,70

6

Дамјан Каранфиловски

СОУ „Јосип Броз-Тито“, Битола

46,60

7

Васил Кузмановски

СУГС „Јосип Броз-Тито“, Скопје

41,50

8

Филип Бојаџиевски

СУГС „Орце Николов“, Скопје

41,30

9

Матеј Гелев

ПСУ „Јахја Кемал“, Скопје

32,30

10

Теона Кировска

СОУ „Кочо Рацин“, Свети Николе

31,80

10

Иван Костевски

СОУ „Славчо Стојменски“, Штип

31,80

Во зависност од решенија на организационите одбори на IMO и IChO за начинот на организирање на натпреварите (на далечина или со физичко присуство), селекциониот натпревар ќе се состои само од теоретски или од теоретски и експериментален дел.  
Државната комисија за натпревари по хемија (ДКНХ) им посакува многу успех и среќа на сите оние кои се ќе учествуваат на селекциониот натпревар.

15-ти Студентски конгрес на СХТМ

29 септември до 1 октомври, 2022, Скопје

Вести