III Семинар за наставници по хемија од основните училишта

Соопштение
11.03.2020

Почитувани наставници,
во согласност со Одлуката на Владата и препораките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од 10.03.2020, а врз основа на заклучоците на Комисијата за заразни болести на Министерството за здравство, планираниот Семинар за наставници по хемија од основното образование нема да се одржи на 20.03.2020, следејќи ги мерките за превенција од ширење на корона вирусот.
Семинарот се одложува и ќе бидете известени за новиот датум веднаш кога ќе бидат исполнети условите за негово одржување, се надеваме во следните два месеци.

Срдечен поздрав и добро здравје,
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/x7Az90uC0FlqG1NQNJvbQl7YtYRlnWzoqu2O_ZLb9xIKhYpJarh3aZrZ_qlU6_VKMQpRwI5_nDi9FsJOqf0XSQHw_6yv1VK7rhIBScGS2g=s0-d-e1-ft#https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
Секција за хемиско образование 
при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија
e-mail: seminar.osnovno@gmail.com

Соопштение
03.03.2020

Почитувани наставници,

пријавувањето за учество на семинарот за настаници по хемија од основното образование 2020 заврши. Пријавените имаа можност да се изјаснат за датумот што повеќе им одговара за одржување на семинарот. Ги сумиравме пријавите, според кои 60 наставници од вкупно 63 пријавени се изјасниле за петок, 20.03.2020. 
Според тоа, семинарот ќе се одржи во петок, 20 март 2020. Програмата за семинарот ќе ја објавиме во текот на идната недела.
Очекуваме да земете активно учество на семинарот и ве потсетуваме дека котизацијата треба да се уплати најдоцна до 05.03.2020.

Срдечен поздрав,

Секција за хемиско образование 
при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија

 

Соопштение
12.02.2020

Почитувани наставници,
Секцијата за образование при СХТМ и оваа учебна година организира семинар за наставници по хемија од основните училишта со цел професионален развој на наставниците и размена на идеи меѓу учесниците.
Семинарот за наставници по хемија од основните училишта ќе биде реализиран на Институтот за хемија на 20.03.2020 (петок) и/или 21.03.2020 (сабота), во зависност од изјаснувањето на пријавените наставници. Доколку има повеќе од 40 пријавени за секој од двата дена, тогаш семинарот ќе се одржи и во двата дена, ако се помалку, тогаш ќе се одржи во сабота 21 март 2020.
Во рамките на семинарот се планирани две предавања и две работилници од интерес за наставата по хемија и во функција на натпреварите и олимпијадите, за утврдување на дополнителни материјали и обуки:
Предавања: 
      1. Анализа на наставните програми за VIII и IX одделение - споредба со претходните програми и со оние од регионот
      2. Натпревари по хемија – краток преглед, концепт на тестови, потреба за дополнителен материјал
Работилници:
      1. Основи на хемиско сметање
      2. Анализа на прашања - проверка на концептуално знаење

Котизацијата за учество на Семинарот изнесува:

  • 800 ден. за активни членови на СХТМ
  • 1000 ден. за сите останати

Котизацијата вклучува: предавања, учество во работилници, сертификат за учество, ручек и кафе паузи, како и дополнителни консултации во текот на учебната година. Котизацијата треба да се уплати на следнава сметка:

Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија
Број на сметка 300000001352895, Комерцијална банка
Цел на дознаката: Семинар основно (име и презиме на учесникот)
Рокот за пријавување е 29.02.2020 година, а крајниот рок за уплата на котизација е 05.03.2020 година.
Линкот за регистрација е: https://docs.google.com/forms/d/1ub8QM_qiKdlTZ-FJYSFE5XgBQq8zD8zzn4MX5XXH5_Q/edit

Сите дополнителни информации ќе бидат објавени на нашата официјална веб-страница
http://www.sctm.mk/seminari.htm
Искрено се надеваме дека идеите што ќе произлезат од овој семинар ќе го најдат своето место во наставата по хемија за учениците од основните училишта и со тоа ќе ги зголемат интересот и љубовта на учениците кон хемијата.

Срдечен поздрав,
Секција за хемиско образование при СХТМ
e-mail: seminar.osnovno@gmail.com

26ти Kонгрес на СХТМ

16-19 септември, 2020, Oхрид

Вести