Меѓународна година на периодниот систем на елементите

По повод 150 години од формирањето на таблицата на периодниот систем, СХТМ има планирано реализација на поголем број настани за одбележување на меѓународната година на периодниот систем и тоа:

14-ти Студентски конгрес на СХТМ

30 септември до 2 октомври, 2021, Скопје

Вести