Меѓународна година на периодниот систем на елементите

По повод 150 години од формирањето на таблицата на периодниот систем, СХТМ има планирано реализација на поголем број настани за одбележување на меѓународната година на периодниот систем и тоа:

13ти Студентски конгрес на СХТМ

19-21 септември, 2019, Скопје

Вести