Почитувани членови на СХТМ,

Сакаме да ве информираме дека котизацијата за активните членови кои сакаат да земат учество на конференцијата East-West Chemistry conference која ќе се одржи од 12-14 октомври 2017, во Скопје и е во организација на Турското хемиско друштво и Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија, изнесува 5000 ден.

Во котизацијата е вклучено следното:

  • Учество на конгресот и посета на предавањата
  • Книга на апстракти и други материјали
  • Кафе и ручек за време на предавањата

За свечена вечера и други активности ќе се плаќа дополнително.

Дополнителни информации кои се поврзани со датумот за поднесување апстракти, програмата и предавачите можете да најдете информации на официјалната страна: http://ewcc2017.org/

 

14-ти Студентски конгрес на СХТМ

30 септември до 2 октомври, 2021, Скопје

Вести