Сојузот е формиран во 1956 година како асоцијација на научниците и истражувачите кои се активни во хемијата, применетата хемија и технологијата. Тој е дел на Инженерската институција на Македонија (ИМИ) и е членка на Европската асоцијација на хемиски и молекуларни науки (EuCheMS).

Во рамките на Сојузот има: секција за терминологија и номенклатура, кристалографија, полимери и образование.

Финансиските средства на Сојузот се донации од Министерството за наука и образование на Македонија односно некои факултети и универзитети во Македонија, како и донации од стопанството.Вести

III International Joint Science Congress of Materials and Polymers (ISCMP-2019), 12-14 September 2019, Pristina, Kosovo

Термини за натпревари по хемија

 • 16 март 2019 година – општински натпревари
 • 6 април 2019 година – регионални натпревари
 • 17 мај 2019 година – државен натпревар за основни училишта
 • 18 мај 2019 година – државен натпревар за средни училишта

Членарина за СХТМ за 2019

Почитувани колеги,

Ги молиме сите кои сакаат да бидат активни членови на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија во 2019 г. да ја уплатат 500 ден членарина според  податоците дадени подолу (ПП-30). Молиме уплатата да ја извршите најдоцна до крајот на јануари 2019 г. (членарината после овој рок ќе изнесува 700 ден.).

Котизацијата за студенти на додипломски студии на универзитетите во Македонија е 250 ден.

цел на дознака: членарина 2019 за име и презиме
повикување на број на задолжување: 0
назив на примач: СХТМ Скопје
трансакциска сметка на примачот: 300000001352895
банка на примач: Комерцијална банка
износ МКД: 500
повикување на број на одобрување: име и презиме
шифра: 563

Дел од позначајните активности предвидени за 2019 г. се:

 • Издавање на научното списание Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering.
 • Организација на 13-ти Конгрес на студенти на СХТМ на Институтот за хемија во Скопје.
 • Прослава на Меѓународната година на периодниот систем.
 • Наставната секција на СХТМ предвидува продолжување на повеќе активности и оваа година:
  • Учество на 51-та меѓународна олимпијада по хемија (International Chemistry Olympiad – IChO) која ќе се одржи во Париз, Франција. На олимпијадата што се одржа во Прага и во Братислава во 2018 година нашата екипа освои две бронзени медали.
  • Учество на јуниорската олимпијада по природни (International Junior Science Olympiad – IJSO) во заедничка организација со колегите од физика и од биологија. На олимпијада што се одржа во 2018 година нашата екипа освои три бронзени медали.
  • Државни натпревари по хемија за средните училишта.
  • Државни натпревари за основните школи.
 • Семинари по хемија за наставници од средните и основните училишта.
 • ….

Како што ви е познато членовите на СХТМ имаат посебни повластици ако учествуваат во овие активности.

Сите колеги кои до сега не се регистрирале истот може да го направат на следниот ЛИНК.

Со почит,
Проф. д-р Зоран Здравковски, претседател на СХТМ

13ти Студентски конгрес на СХТМ

19-21 септември, 2019, Скопје

Вести