Натпревари по хемија - основно - 2017/2018

Почитувани ученици и наставници, 

секцијата за хемиско образование при СХТМ ве известува дека натпреварите по хемија за 2018 година ќе се реализираат на следниве датуми:

  • 24 февруари 2018 - општински
  • 24 март 2018 - регионален
  • 6 мај 2018 - државен

25ти Конгрес на СХТМ

19-22 септември, 2018, Охрид

Вести