Сојузот на хемичарите и технолозите од Македонија во соработка со професорите од Институтот за хемија секоја година врши селекција и подготовка на учениците од средните училишта за Меѓународната хемиска олимпијада (International Chemistry Olympiad, IChO).

 

Во соработка со Друштвото на физичарите на Република Македонија и Македонското биолошко друштво од 2017 година започна селекција и подготовка на учениците од основните училишта за Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки (International Junior Science Olympiad, IJSO).

27-ми Конгрес на СХТМ

25–28 септември, 2024, Охрид

Вести