Тела на СХТМ (2021-2024)


Претседател

Проф. д-р Зоран Здравковски

Институт за хемија, Природно-математички факултет, Скопје
тел.: 02 324-9926
zoran (at) ukim (dot) edu  (dot) mk

Секретар

Проф. д-р Јадранка Блажевска Гилев

Технолошко-металуршки факултет, Скопје
jadranka (at) tmf (dot) ukim (dot) edu (dot) mk

 

Извршен одбор

Академик Глигор Јовановски (Секција за терминологија и номенклатура)
Македонска академија на науките и уметностите, Скопје
тел.: 02 324-9909
gligor (at) pmf (dot) ukim (dot) mk

Проф. д-р Марина Стефова (Секција за образование)
Институт за хемија, Природно-математички факултет, Скопје
тел.: 02 324-9934
marinaiv (at) pmf (dot) ukim (dot) mk

Проф. д-р Александра Бужаровска (соработка со индустрија)
Технолошко-металуршки факултет, Скопје
abuzar (at) tmf (dot) ukim (dot) edu (dot) mk

Проф. д-р Јане Богданов (меѓународна соработка)
Институт за хемија, Природно-математички факултет, Скопје
тел.: 02 324-9915
j_b_bogdanov (at) yahoo (dot) com

Проф. д-р Јасмина Петреска Станоева (информатичка поддршка)
Институт за хемија, Природно-математички факултет, Скопје
тел.: 02 324-9935
jasmina (dot) petreska (at) gmail (dot) com

 

Надзорен одбор

Проф. д-р Гордана Богоева Гацева
Технолошко-металуршки факултет, Скопје
gordana (at) tmf (dot) ukim (dot) edu (dot) mk

Проф. д-р Трајче Стафилов
Институт за хемија, Природно-математички факултет, Скопје
тел.: 02 324-9906
trajcest (at) pmf (dot) ukim (dot) mk

Проф. д-р Киро Стојаноски
Институт за хемија, Природно-математички факултет, Скопје
тел.: 02 324-9917
kstojanoski (at) gmail (dot) com

27-ми Конгрес на СХТМ

25–28 септември, 2024, Охрид

Вести